Các chương trình tại CMA Việt Nam

Các chương trình tại CMA được tổ chức theo các nhóm tuổi, phù hợp với sự phát triển của trẻ. Thông tin về các khóa được cung cấp trong phần dưới đây

feature image

Chương trình K

Chương trình này dành cho các học sinh từ 5 tuổi đến dưới 7 tuổi. Mục tiêu đào tạo của chương trình K:

  • Làm quen dần với thao tác hai bàn tay gẩy trên bàn tính và tính nhẩm theo công thức số học cơ bản: cộng và trừ.
  • Các em có thể làm được những bài tính cộng và trừ với một dãy số tính toán.
Đăng ký học
feature image

Chương trình P

Chương trình này dành cho các học sinh từ 7 tuổi đến 13 tuổi. Chương trình bắt đầu bằng việc giới thiệu các bài học thú vị cơ bản về khái niệm, phương pháp, cách sử dụng bàn tính và các thao tác điều khiển hạt bàn tính bằng cả hai tay cùng một lúc. Đến giai đoạn này, các học sinh sẽ phát triển rõ rệt khả năng tính nhẩm thần tốc chỉ bằng việc nhìn các con số để cho ra kết quả bài tính.

  • Giúp các em học sinh phát triển khả năng ghi nhận hình ảnh não đồng thời phát triển khả năng tính nhẩm trong đầu học sinh.
  • Học sinh sẽ không sử dụng bàn tính nữa mà được tập trung đào tạo khả năng tưởng tượng sử dụng bàn tính ảo để thực hiện tính toán nhẩm các công thức và bài tập toán khác nhau.
  • Sử dụng công thức và các kỹ năng bàn tính đã học ở trình độ cơ bản để sử dụng hình ảnh bàn tính ảo trong đầu học sinh và thực hiện phép tính toán.
Đăng ký học

Bạn muốn đăng ký cho bé học tại CMA Việt Nam?

Nhấn vào nút ghi danh dưới đây để đăng ký học cho bé ngay hôm nay hoặc gọi 0834506070 để được tư vấn thêm

Ghi danh